Ocena pracy ZER MSWiA


W trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług, najlepszego zaspokojenia Państwa potrzeb i oczekiwań, chcielibyśmy poznać Pani/Pana opinię w tym zakresie. Opinie te stanowią dla nas cenne źródło informacji i wskazówek na przyszłość.

 

 

 

 

 

Uwaga o prywatności

Ankieta jest anonimowa. Zapisane odpowiedzi nie zawierają żadnych informacji osobowych poza tymi, które pochodziły z formularzy ankiety. Wykorzystywanie numerów identyfikacyjnych, tzw. tokenów, wiąże się z zapewnieniem dostępu do ankiety i nie jest w żaden sposób powiązane z udzielonymi odpowiedziami. Numery te przechowywane są w oddzielnej bazie danych i informują wyłącznie o fakcie (lub jego braku) wypełnienia ankiety.